heta-arbeten-väg

YKB utbildningar

Enligt lag måste du som yrkesförare genomgå en YKB grundutbildning. Det gäller oavsett vilken typ av fordon du som yrkesförare kör. Du kan också välja att bara gå en YKB kurs om du t.ex. enbart behöver komplettera din tidigare utbildning.

Din YKB är sedan giltig i fem år innan den måste kompletteras med en fortbildning inom YKB. Det beror på att din arbetsgivare måste kunna säkerställa att du fortfarande har de kunskaper som krävs. En fortbildning omfattar minst 35 timmar totalt, men den går att dela upp på YKB delkurser om minst 7 timmar per kurs.

Det första steget mot ditt YKB är att ta kontakt med oss. Vi kan hjälpa dig få rätt utbildning på både grundnivå och fortbildning. I samband med din första kontakt med oss får du information om vad du behöver känna till för att komma igång med din YKB också.

YKB delkursernas innehåll

Med hjälp av oss kan du nå ditt YKB. Vi stöttar dig genom hela processen. Det är inte alltid lätt att veta vilken ände just du ska börja i, eftersom det varierar baserat på fordon och din tidigare utbildning.

Kursernas innehåll varierar beroende på nivå. Om du inte gått någon YKB grundutbildning måste du göra det innan du kan gå en YKB delkurs som fortbildning.

Om du redan har gått en YKB grundutbildning oavsett om du är en aktiv yrkesförare nu eller inte så behöver du uppdatera dig vart femte år.

Fortbildningen är på 35 timmar som nämnt tidigare och du kan lägga upp din fortbildning på olika sätt. Allt för att du ska kunna arbeta samtidigt och lyckas så bra som möjligt. Exempelvis bestämmer du själv i vilken ordning du vill läsa följande YKB delkurser: Lagar och regler, säkerhet och kundfokus, sparsam körning, ergonomi och hälsa samt godstransporter lastbil eller persontransporter buss.

Vi kan dessutom erbjuda fortbildning direkt på din arbetsplats. Om ni är fler personer som behöver gå en fortbildning samtidigt så kan vi lägga upp den så att den passar er arbetsplats. Annars kan ni välja att gå den när det passar er genom våra öppna utbildningar.

Kort om yrket yrkesförare

Att vara yrkesförare innebär att du framför ett vägfordon som exempelvis buss, lastbil eller taxi som ditt yrke. Som yrkesförare har du en väldigt väsentlig samhällsfunktion.

Det finns förstås ett stort antal krav och regler kring den här formen av yrke också, precis som för många andra yrken. För att få arbeta som yrkesförare är det viktigt att du har de kompetenser som krävs. Det lättaste sättet att se till att du har rätt kompetenser är genom utbildning. Dessutom får du ett bevis på dina kunskaper, YKB.

Som yrke har yrkesförarna funnits lika länge som det funnits fordon. Samtidigt har reglerna för fordons framfart och reglerna kring att vara yrkesförare förändrats mycket under årens lopp. Idag krävs det en grundläggande YKB utbildning och en fortbildning för att få sitt bevis. Utöver YKB krävs det också ett trafiktillstånd.

Vikten av YKB

Inte nog med att du som yrkesförare är en viktig del av samhällets funktioner, du behöver ha rätt verktyg också. Nedan kan du läsa mer om yrkesförarkompetensbevis och varför det är viktigt.

Yrkesförare är extremt viktiga för trafiksäkerheten. Det finns många förklaringar till det påståendet enligt oss. Vi menar att yrkesförare som har en YKB utbildning bidrar till att trafiksäkerheten upprätthålls. Dels genom att själva föregå med gott exempel för andra trafikanter och dels för att de ofta kör tunga fordon. Därför är det extra viktigt att välja en utbildning inom YKB som fokuserar på fordonet du vill köra. Ett förslag är att först gå en YKB grundutbildning och sedan en YKB med inriktning mot lastbilar.

Regler och förordningar för yrkesförare

Det finns en uppsjö av olika regler och förordningar som du som yrkesförare måste känna till. Till exempel så finns det regler för hur många timmar du får köra utan paus samt hur länge du måste vila innan och mellan varje körning.

Reglerna finns till för att säkerställa både att trafiken är så säker som möjligt samt att dina arbetsvillkor är så bra som möjligt. Eftersom reglerna utvärderas efterhand är det viktigt att hålla sig uppdaterad.

I slutändan är det transportföretagen som bär det övergripande ansvaret för att reglerna följs. Men det betyder också att du riskerar att förlora ditt jobb om du inte förhåller dig till dem och håller dig uppdaterad med exempelvis en YKB kurs.